Uitdaagrecht


Bij het Uitdaagrecht (ook wel Right to Challenge R2C genoemd) kunnen bewoners e.a. taken van overheden overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen.  Hoe je met het Uitdaagrecht aan de slag kunt, staat op deze website van het Netwerk Right to Challenge. 

 

 

 


Waar wij enthousiast van worden

Wij geloven dat bewoners, initiatiefnemers en overheden met elkaar verder kunnen komen. Samen werken aan het vorm geven van het Uitdaagrecht / R2C en dit op maat invullen. En daarmee met elkaar de lokale leefomgeving een stukje mooier maken. Daar worden wij enthousiast van.

 

handen

 

 

Samen voor het Uitdaagrecht

Wij werken samen in een netwerk van ge├»nteresseerden en betrokkenen bij bewonersinitiatieven, overheden, etc:

 
vinkje 1 grijs Om bewoners(-initiatieven) te informeren en hen te helpen om een challenge aan te vragen. Wij wisselen informatie uit met (landelijke) bewonersorganisaties.
vinkje 1 grijs Om gemeenten, provincies en waterschappen te ondersteunen met kennisontwikkeling en bijeenkomsten bestuurders). Wij werken oa samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en met de VNG.
vinkje 1 grijsOm met elkaar kennis te ontwikkelen over het Uitdaagrecht: hoe kunnen we dit recht zo goed mogelijk invullen, passend bij de leefwereld van bewoners?
 

 

Wij hebben ervaring met de uitvoering van challenges, het opzetten van samenwerking tussen bewonersinitiatieven en gemeenten, kennis van het werken bij overheden, juridische aspecten, opzetten van communicatietrajecten, etc. De bewoners en professionals van het netwerk ontmoeten elkaar in diverse bijeenkomsten over het Uitdaagrecht, ontwikkelen gezamenlijk kennis en helpen elkaar verder met de invoering van dit recht. Ons netwerk is er voor iedereen die hieraan een actieve bijdrage wil leveren.