image003

 
Minister Ollongren gaat Right to Challenge verankeren met mogelijkheid voor lokaal maatwerk

Minister Ollongren (BZK) wil R2C verankeren en gemeenten meer gaan ondersteunen bij de invoering van dit recht, schrijft zij aan de Tweede Kamer (brief 14 december 2018). 

De minister wil met allerlei publicaties en regionale bijeenkomsten(zoals b.v. de Leerateliers) de kennis rond R2C vergroten bij gemeenten en bij bewoners. 
Belangrijk is ook dat Right to Challenge wordt opgenomen in de wetgeving: er komt een "participatieverordening" in de Gemeentewet. Bewoners moeten niet alleen vooraf worden betrokken bij het lokale beleid, maar juist ook bij de uitvoering van dit beleid en hieraan zelf vorm kunnen geven. Gemeenten zullen in de nieuwe participatieverordening aangeven hoe Right to Challenge in hun lokale situatie invulling krijgt. Daarmee blijft maatwerk en autonomie bij gemeenten voorop staan.

De voorstellen van het kabinet sluiten aan op de aanpak, zoals al eerder is voorgesteld vanuit het landelijk netwerk Right to Challenge. Het landelijk netwerk sprak begin 2018 met diverse gemeenten. Betrokkenen uit 13 gemeenten gaven toen aan dat er veel ruimte moet zijn voor lokale invulling als het Rijk komt met een landelijke regeling. Strekking van een regeling: "Gemeente, u dient vorm te geven aan R2C. Hoe u dit exact doet, kunt u zelf invullen". Deze aanpak wordt nu dus mogelijk gemaakt met de aangekondigde aanpassing van de Gemeentewet met de participatieverordening.

Dat Right to Challenge steeds meer belangstelling krijgt op lokaal niveau blijkt onder meer uit de gemeentelijke coalitieakkoorden: in 299 van de 333 gemeentelijke coalitieakkoorden uit 2018 wordt gesproken over dit recht.

Lees hier de brief van de minister.