Tweede KamerDiscussie over R2C in Parlement


De Tweede Kamer houdt de vinger aan de pols bij de verankering van Right to Challenge. Zo is op 3 april een ronde tafelgesprek gevoerd met maatschappelijke instanties, juristen, bewoners en de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. De Kamerleden spraken met  ge├»nteresseerden over o.a. hoe R2C in de praktijk werkt bij gemeenten en welke rol dit uitdaagrecht speelt in onze democratie.

Vanuit het landelijk Netwerk Right to Challenge is gepleit voor verankering van R2C in landelijk wetgeving, waarbij er veel ruimte blijft voor gemeenten om dit recht verder in te vullen passend bij hun lokale situatie. De gemeente kan dan zelf aangeven hoe R2C exact gaat plaatsvinden, met een heldere en transparante procedure. Ook zorgt de gemeente dan voor een structurele communicatie naar de samenleving over R2C.

Minister Ollongren schrijft half april in antwoord op vragen van Tweede Kamerleden dat zij vast blijft houden aan de ontwikkeling van R2C. Zij biedt veel vormen van ondersteuning bij de ontwikkeling van R2C, waaronder maatwerkadviezen voor gemeenten en aan (bewoners-) initiatieven. 

Het netwerk Right to Challenge kan bijdragen aan deze maatwerkadviezen.