Hoe werkt Right to Challenge?

 

Bij het Uitdaagrecht (Right to Challenge) kunnen initiatiefnemers taken van overheden overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Hiermee wordt de overheid "uitgedaagd". (Bewoners-) Initiatieven krijgen met  dit recht daadwerkelijk de mogelijkheid om hun idee te gaan uitvoeren.

Maar hoe werkt het in de praktijk in Nederland? De meeste (bewoners-) initiatieven kiezen bij het Uitdaagrecht tussen de volgende mogelijkheden:

 
1. Bewoners gaan een dienst / taak helemaal zélf uitvoeren en worden zelf verantwoordelijk

Voorbeeld:

Bewoners willen meer sporten en andere activiteiten in de sportzaal. Ook de sportvereniging vindt dat de sportzaal beter kan worden benut. De bewoners maken een voorstel samen met de sportvereniging voor gebruik van de sportzaal en overname van het beheer. Zij dienen een Challenge in bij de gemeente. 

Het resultaat:

de sportvereniging krijgt de financiële middelen, is zelf verantwoordelijkheid voor uitvoering van het beheer en voor het organiseren van alle activiteiten in de sportzaal, sámen met de bewoners/gebruikers.

2. Bewoners willen dat een dienst / taak anders en slimmer wordt uitgevoerd

Voorbeeld:

Bewoners willen dat het groenonderhoud anders / beter wordt uitgevoerd, maar hoeven niet zo nodig zelf het werk te doen. Zij maken een plan, zoeken draagvlak in de buurt en dagen de gemeente uit met R2C. De gemeente overlegt met bewoners hoe het beter kan en maakt afspraken met de buurt.

Het resultaat:

bewoners geven de prioriteiten aan voor het groenonderhoud. Het (onderhouds-)werk wordt gedaan door bv een groenbedrijf of door ZZP-ers uit de buurt, soms in samenwerking met bewoners. De uitkomst is dat bewoners veel meer kunnen sturen in het groenbeheer, zelf keuzes kunnen maken over de kwaliteit van het groen en over de inzet van de beschikbare financiën.

 

 

 
De aanvraag van een challenge kan via de volgende stappen verlopen:
 
routeplannerRichttochallenge