Bewoners richten hun eigen straat opnieuw in

 

In Rotterdam zijn bewoners de opdrachtgever voor de herinrichting van de Schepenstraat.

Bewoners hebben de herinrichting overgenomen van de gemeente via Right to Challenge. Een kerngroep van bewoners maakte de plannen en vraagt waar nodig ondersteuning van de gemeente en andere instanties. Bewoner Sander Hazevoet presenteert de aanpak.

Wat gebeurt er?

De bewoners waren niet tevreden over de plannen van de gemeente Rotterdam voor de herinrichting van hun straat.

In 2015 maakten zij daarom gebruik van het Right to Challenge. Er was veel draagvlak van bewoners voor deze aanpak. Ruim 98% stemde in om een kerngroep van bewoners de leiding te geven:

Eerdmans

Sindsdien zijn de bewoners aan de slag gegaan om zelf een ontwerp voor hun straat te maken.

 

Sander Hazevoet vertelt dat de rol van bewoners verandert:  “Van actiegroep word je opeens de organisator. Dat is veel werk en daarom krijgen enkele bewoners ook een vergoeding. Immers: in een “normale“ situatie betaalt de gemeente ook voor het maken van plannen en nu doen bewoners dit werk. Daarover zijn zakelijke afspraken gemaakt met de gemeente.”

 

schepenstraat

Hoe sturen bewoners aan?

Er zijn vele workshops geweest met bewoners om te praten over de verschillende ideeën voor de straat.  Daar is groot draagvlak bij bewoners ontstaan om te ontwerpen vanuit de bestaande kwaliteiten van de straat. Als binnenkort het definitieve ontwerp af is, wordt dit weer voorgelegd aan alle bewoners, en vervolgens ook aan de gemeente.

Inmiddels denkt een aantal bewoners van de Schepenstraat er ook over om straks de nieuw ingerichte straat zelf te gaan beheren. En deze taak dus ook over te nemen van de gemeente (zie www.schepenstraat.info voor meer informatie en andere slides van het kernteam).

 

wathebbenwebereikt