Voor gemeenten e.a.

 

Gemeenten* kunnen Right to Challenge verder invullen. Wij helpen gemeenten daarbij op een praktische wijze die aansluit bij de lokale omstandigheden. Zo dat bewoners en gemeente op een goede manier met elkaar kunnen werken met Right to Challenge. 

 

Wij helpen bijvoorbeeld door:

arrow Samen invulling te geven aan R2C in uw gemeente. logopdf 2

 

arrow Een introductie van R2C bij het bestuur of de ambtelijke organisatie.

 

arrow Werken aan maatschappelijk draagvlak voor Right to Challenge binnen de gemeente, provincie of waterschap. Door bewoners, maatschappelijke organisaties, bewonersinitiatieven te betrekken bij de invulling van het R2C beleid. Maar ook door de ambtelijke organisatie op tijd mee te nemen.

 

arrow Het organiseren van bijeenkomsten en Leerateliers

 

arrow Advisering over: 
   arrow  R2C verankeren in verorderingen 

 

  arrow  R2C inpassen in het inkoopbeleid

 

  arrow  R2C meenemen bij de beleidsontwikkeling bij b.v. openbare ruimte, welzijn en zorg

 

* Naast gemeenten kunnen ook provincies en waterschappen aan de slag met Right to Challenge.