Voor gemeenten e.a.

 

Gemeenten* kunnen Right to Challenge verder invullen. Wij helpen gemeenten daarbij op een praktische wijze die aansluit bij de lokale omstandigheden. Zo dat bewoners en gemeente op een goede manier met elkaar kunnen werken met Right to Challenge. Het Rijk heeft inmiddels een wetsvoorstel gereed om dit uitdaagrecht te gaan verankeren in de Gemeentewet: de gemeente moet dan aangeven of en hoe inwoners van dit recht gebruik kunnen gaan maken. Het recht wordt dan verankerd in een nieuwe participatieverordening.

* Naast gemeenten moeten ook provincies en waterschappen van het Rijk binnenkort aan de slag met het uitdaagrecht en een participatieverordening maken.

 

Wij helpen overheden bijvoorbeeld door:

arrow Samen invulling te geven aan R2C. logopdf 2

 

arrow Een introductie van R2C bij het bestuur of de ambtelijke organisatie.

 

arrow Werken aan maatschappelijk draagvlak voor Right to Challenge binnen de gemeente, provincie of waterschap. Door bewoners, maatschappelijke organisaties, bewonersinitiatieven te betrekken bij de invulling van het R2C beleid. Maar ook door de ambtelijke organisatie op tijd mee te nemen.

 

arrow Het organiseren van bijeenkomsten en Leerateliers

 

arrow Advisering over: 
   arrow  het verankeren van R2C in verordeningen en in het inkoopbeleid 

 

  arrow  een slimme manier van werken om bewonersinitiatieven verder te helpen via R2C

 

  arrow  het meenemen van R2C in de beleidsontwikkeling bij b.v. openbare ruimte, welzijn en zorg